Op Schattenjacht / kleuters

Weerbaarheid voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool.

Als kinderen op schattenjacht gaan, gaan ze op zoek naar hun eigen kwaliteiten, zichtbaar óf verborgen…

OP SCHATTENJACHT

Een training voor ouders en kleuters

Als kinderen 4 jaar zijn verandert er veel voor hen. Ze gaan voor het eerst naar de basisschool. Ze komen in een nieuwe groep met een nieuwe leerkracht, met nieuwe kinderen. Ze moeten daar hun eigen plekje weer vinden. Voor het ene kind gaat dat makkelijker dan voor het andere kind.

Soms vinden kinderen dat ze niet veel kunnen.
Soms horen kinderen te vaak wat ze niet goed kunnen.
We gunnen ieder kind vrolijkheid, veerkracht en weerbaarheid in het leven.

In zes bijeenkomsten met de kinderen en vier bijeenkomsten met de ouders gaan we op zoek naar de kwaliteiten die ieder kind bezit. Naar de schatten die ze met zich meedragen, zichtbaar of meer verborgen.

Voor een goed verloop van de training is deelname aan de ouderbijeenkomsten noodzakelijk.

PROGRAMMA VOOR OUDERS
1e bijeenkomst: Kwaliteiten van je kind en van jezelf als opvoeder.
2e bijeenkomst: Omgaan met gevoelens zoals boosheid en verdriet.
3e bijeenkomst: Eigen veerkracht als ouder.
4e avond; Individele oudergesprekken

PROGRAMMA VOOR DE KLEUTERS
Tijdens de zes bijeenkomsten gaan we o.a. boetseren, en schilderen en doen we samenwerkingsspelletjes, bewegingsspelletjes en toneelstukjes. Alle activiteiten zijn gericht op het vergroten van de weerbaarheid van de kleuters en het ontdekken en “gebruiken” van hun eigen schatten.
De laatste bijeenkomst is een feestelijke afsluiting samen met de ouders.

In overleg kan deze training op lokatie aangeboden worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *